Historie

Udenhout anno 1842….een relatief klein dorp aan de rand van de Loonse en Drunense duinen. Op initiatief van Theophile François Le Mire, kasteelheef van De Strijdhoef wordt samen met notaris Andries van den Bosch en Adriaan Versterren een muziekgezelschap opgericht waaruit later “Moed en Volharding” ontstaat. In het begin waren de repetities op het kasteel en de zoon van de kasteelheer was dirigent. In de hele geschiedenis blijft er ’n warme band met de familie Le Mire.

In 1946 komt er een scheuring in de fanfare. Een deel van de leden is het er niet mee eens, dag er geen serenade gegeven mag worden bij de opening van velden van de plaatselijke voetbalvereniging. De leden die toch spelen worden prompt geroyeerd en richten een nieuwe harmonie op: “St. Cecilia”

“Moed en Volharing verwerft zich in 1957 het predicaat “Koninklijk”. In 1967 is het jaar waarin beide verenigingen besluiten weer samen te gaan onder de naam “Koninklijke Harmonie Moed Volharding Cecilia”, kortom MVC. Door haar voorgeschiedenis de 6e oudste vereniging van Noord-Brabant.

Na de fusie in 1967 begint MVC onderaan op de muzikale ladder. Diverse promoties brengen het harmonieorkest naar de Ere-afdeling, inmiddels omgedoopt tot 2e divisie. Daarin zouden ze ook nu nog uitkomen als de concours verplichtingen zouden zijn bijgehouden.

Het harmonieorkest staat nu onder leiding van Tom Koster. Het muzikale genre is in de loop der jaren sterk veranderd. Marsen blijven onderdeel daarvan uitmaken. Maar echte concertwerken voeren nu de boventoon. Daaronder vallen, naast symfonische composities, ook film- en musicalmuziek en soms ook swingende bigband klanken.

 

Buiten een harmonieorkest kent MVC ’n midden orkest onder leiding van Hadewych van Leeuwen. De commissie opleidingen is erg actief betrokken bij het muziekonderwijs op basisscholen den de buitenschoolse opvang. Hieruit is intussen ’n groepje jeugdige muzikanten ontstaan die voorbereiden op het midden orkest.

Hoogtepunten uit het verleden zijn de vieringen van het 150- en 160-jarig bestaan en nu het 175 jarig bestaan. Eerdere jaren was de Kapel der Koninklijke Luchtmacht daarbij te gast. Bij het 175 jarig bestaan is ervoor gekozen er ’n feestjaar van te maken met hoofdzakelijk eigen inzet.

Met veel plezier denken we ook terug aan een musical concert met de vereniging BOEMS en aan het “Celtic Concert” met Ogham. Een heel ander optreden was er met “Voices in harmony” met het gemengd Koor Udenhout, het project “Musica Italia”, het Eftelingconcert en de Sing Along optredens. Daarnaast heeft het harmonieorkest verschillende keren opgetreden bij Verrassende Ontmoetingen in de Concertzaal te Tilburg.  Tevens was er nog de deelname aan het Winterconcert 2015 met Het Tilburgs mannenkoor St Cecilia ook dit in de concertzaal te Tilburg.

In 2017 is een Udenhoutse versie van het bekende tv-programma maestro gehouden. Ruim 800 Udenhouters waren getuigen van de gezellige avond. Eind 2019 is Music & Art gehouden een samenwerking tussen de Koninklijke harmonie M.V.C. en een aantal Udenhoutse kunstenaars. Daarnaast heeft het harmonieorkest verschillende keren opgetreden bij Verrassende Ontmoetingen in de Concertzaal te Tilburg. Daarnaast was er nog de deelname aan het Winterconcert 2015 met Het Tilburgs mannenkoor St Cecilia ook dit in de concertzaal te Tilburg.