OPLEIDING


 

MVC is een levendige muziekvereniging met als belangrijkste doel om met jong en oud samen kwalitatief goede muziek te maken. Mede daarom werkt MVC nauw samen met de muziekschool in Tilburg (Factorium) om met name jonge (aspirant)leden een goede muziekopleiding tot blaasmuzikant of slagwerker te geven. MVC biedt daartoe de volgende mogelijkheden.


 

Scholenproject: kennismaking met muziekonderwijs op de basisschool
In samenwerking met de basisscholen kunnen leerlingen kennismaken met muziek op school (muziek beleven, luisteren en (samen)spelen op blokfluit en slagwerk, lezen notenschrift). Leerlingen die zich na deze kennismakingslessen graag verder oriënteren op een muziekinstrument kunnen gedurende een aantal maanden op school groepsles krijgen op een blaas- of slagwerkinstrument naar keuze.


 

Basisopleiding MVC Opleidingsorkest in samenwerking met het Factorium
Kinderen die graag een blaasinstrument of slagwerk willen leren bespelen, krijgen een tweedelig programma aangeboden: muzieklessen aan het Factorium en ensemblespel bij MVC. Ensemblespel houdt in dat leerlingen in wisselende groepjes samen bekende liedjes spelen en leren improviseren. Leraren van het Factorium komen indien enigszins mogelijk naar Udenhout voor de muzieklessen, het ensemblespel vindt plaats op de vaste repetitieavond van de orkesten MVC in ‘t Plein.

De Factoriumlessen en het ensemblespel worden op elkaar afgestemd, zodat datgene wat op de muziekschool geleerd wordt bij MVC in de praktijk gebracht kan worden. De combinatie muzieklessen / ensemblespel kent een programma van twee tot drie jaar. Elk jaar wordt afgesloten met een concert. Doorgaans hebben kinderen dan het zogenoemde A-niveau van de muziekschool bereikt en kunnen zij doorstromen naar het Middenorkest van MVC.

Ook startende volwassenen zijn zeer welkom. MVC wil ook hen zo snel als mogelijk gelegenheid bieden om met anderen samen te spelen. De startende volwassene kan als het vereiste niveau bereikt is direct instromen in het Middenorkest.


 

Vervolgopleiding aan Factorium ism MVC Middenorkest
De vervolgopleiding aan het Factorium biedt verdieping van technische en muzikale vaardigheden op het B-niveau van de muziekschool. Tijdens deze opleiding die gemiddeld twee jaar in beslag neemt, kunnen leerlingen meespelen in het Middenorkest van MVC. Dat orkest speelt een uiteenlopend repertoire: van popmuziek tot bekend musical- en filmrepertoire. Ook is er ruimte voor kleinere ensembles binnen het Middenorkest dat repertoire speelt dat verder aan de smaak van de (jonge) starters is aangepast. Het Middenorkest treedt meerdere keren per jaar op (onder andere bij de afsluiting van de avondvierdaagse en met een eigen afsluitingsconcert).

Na deze vervolgopleiding dat met een B-diploma wordt afgesloten kan een leerling toetreden tot het groot Harmonieorkest. Dit orkest speelt een divers repertoire op het niveau van de tweede divisie HAFA-normering. Leerlingen kunnen uiteraard verder studeren aan het Factorium voor nog hogere diploma’s. MVC moedigt dat zeer aan en ondersteunt dat waar mogelijk.